mari kita berdoa

10 Agustus, 2012

2:186

Pada senarai ayat-ayat-Nya tentang puasa, tentulah bukan tanpa maksud Allah menyelipkan ayat tentang doa. Firman-Nya: “Dan apabila bertanya kepadamu, hamba-hambaku, mengenai Aku, maka ketahuilah bahwa Aku dekat. Aku menjawab doa para pendoa apabila mereka berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menjawab seruan-Ku dan beriman kepada-Ku, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.” (QS Albaqarah, 2: 186).

Berdoa adalah perbuatan hamba yang sangat disenangi oleh Allah, bahkan Allah marah kepada hamba-Nya yang tidak berdoa kepada-Nya. Mengabulkan doa para hamba-Nya tidak akan membuat Allah kekurangan sedikitpun, karena Allah Mahakaya dan di sisi-Nya lah segala sesuatu.

Puasa merupakan salah satu kondisi dikabulkannya doa seorang hamba, sedangkan waktu berbuka puasa adalah waktu yang paling utama untuk berdoa. Sebagaimana di hari-hari lain Allah telah menyediakan waktu-waktu terkabulnya doa yang sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu terdapat waktu khusus yang hanya dapat ditemui di bulan Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar.

Setiap hamba tentu memiliki hajat masing-masing, namun hendaklah kita mengutamakan untuk meminta kepada Allah apa-apa yang sangat diperlukan oleh seorang hamba. Di antara doa-doa tersebut adalah memohon hidayah, memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan, memohon diterimanya amal ibadah, memohon surga dan dijauhkan dari neraka, dan memohon keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Marilah kita berdoa dengan menjaga adab-adab berdoa, serta secara cerdas memanfaatkan waktu dan kondisi dikabulkannya doa, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk-Nya kepada kita.


%d blogger menyukai ini: