Zakat

19 Juni, 2017

Manusia itu kikir,  sedangkan Allah Maha Pemurah. 

Dia mewajibkan kita melunasi terlebih dahulu utang-utang kepada sesama manusia sebelum menunaikan zakat, sehingga harta yang kena zakat pun berkurang setelah membayar utang. 

Bagaimanapun, tunaikanlah zakat yang terutang. Karena utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. 

@ndi, 25091438
View on Path


%d blogger menyukai ini: